ARGUNEY > F I K R A L A R > Süper fıkra....

Süper fıkra....


11 Mart 2009. Düzenleme: selen
Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni birtetikçi buldu.seçtigi adam sağır ve dilsizdi. Çünkü baba, butetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz, diye düşünüyordu.Baba, bir gün ödemelerin geciktiğini fark etti ve tetikçiyiodasına çağırdı, bir de işaret dilini bilen tercüman buldular.Tercüman işaretle sordu:- "Para nerede?" Sağır dilsiz işaretle yanıtverdi: - "Ne parası? Benim paradan maradan haberim yok. Neden bahsettiginizi anlamıyorum." Tercüman tercümeetti:- "Neden bahsettiğinizi anlamıyormuş. " Baba38'liği koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayadı:- "Şimdi sor bakalım, para nerede." Tercümanişaretle sordu:- "Para nerede?" Sağır-dilsiz kan ter içinde isaretle yanıt verdi:- "Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelinolduğu kapıdan girince soldan3. ağacınn kovuğunda yüz bin dolar var."- "Ne söyledi?" dedi Baba. Tercüman yanıtladı:- "Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş, ayrıca o tetiği çekmek de biraz g.t istermiş."