ARGUNEY > EKONOMİ > Cari açık temmuzda yüzde 630 arttı 7 ayda 3'e katlandı

Cari açık temmuzda yüzde 630 arttı 7 ayda 3'e katlandı


16 Eylül 2010. Düzenleme: boncukvet

 

Merkez Bankası, Türkiye'nin Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine
ilişkin Ödemeler Dengesi bilançosunu açıkladı
 
Buna göre, geçen yıl Temmuz ayında 471 milyon dolar olan cari açık
yüzde 630 (yaklaşık 5 kat) artışla 3 milyar 438 milyon dolar, geçen
yıl Ocak-Temmuz döneminde 7 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşen
cari açık da yüzde 209 yükselişle yük 24 milyar 230 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
 
Buna göre, Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine
oranla ihracat (FOB) gelirleri yüzde 13,4 artarak 64 milyar 407 milyon
dolara ve bavul ticareti gelirleri de yüzde 8 artarak 2 milyar 958
milyon dolara yükseldi.
 
Altın dahil ithalat (CIF) harcamaları ise yüzde 32,1 artışla, 99
milyar 338 milyon dolara ulaştı.
 
Bunun yanı sıra parasal olmayan altın kaleminden kaynaklanan net
girişler, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 80,9 azaldı
ve 594 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
 
NET TURİZM GELİRLERİ GERİLEDİ
 
 
Ocak-Temmuz döneminde turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine
oranla yüzde 4,4 artarak, 10 milyar 43 milyon dolara yükseldi. Turizm
giderlerindeki artış oranı ise yüzde 17,8 oldu ve 2 milyar 704 milyon
dolar olarak hesaplandı.
 
Bunun sonucunda söz konusu dönemde, net turizm gelirleri yüzde 0,2
artarak 7 milyar 339 milyon dolara yükseldi.
 
Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi
kalemi, 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 2010
yılının söz konusu döneminde 4 milyar 472 milyon dolar net çıkış
kaydetti.
 
Yatırım geliri kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy
yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net
çıkışlar, sırasıyla 1 milyar 362 milyon, 382 milyon ve 2 milyar 659
milyon dolar oldu.
 
Finans hesaplarında, bir önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar
590 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde de 24 milyar 761 milyon
dolar tutarında net sermaye girişi gerçekleşti.
 
 
DOĞRUDAN YATIRIMLAR AZALDI
 
 
Doğrudan yatırımlar kalemi altında, yurtdışında yerleşik kişilerin
yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar, yılın yedi ayında, geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 12,2 azalışla 4 milyar 387 milyon dolar
oldu.
 
Alt kalemler itibariyle incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin
Türkiye'de gerçekleştirdikleri net gayrimenkul alımlarının 2009
yılının aynı dönemine oranla yüzde 90,2 artarak, 1 milyar 725 milyon
dolara ulaştığı gözlendi.
 
Sonuç itibariyle doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın Ocak-Temmuz
döneminde gerçekleşen net sermaye girişi, 2009 yılının aynı dönemine
oranla yüzde 18,4 azaldı ve 3 milyar 344 milyon dolara geriledi.
 
 
PORTFÖY YATIRIMLARI 10 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
 
 
2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 873 milyon ABD doları net sermaye
girişi olan portföy yatırımlarında, 2010 yılının aynı döneminde 10
milyar 809 milyon dolar net giriş gerçekleşti.
 
Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi piyasasında Temmuz ayında
571 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirerek, Ocak-Temmuz
döneminde toplam 1 milyar 322 milyon dolar net alım yaptı.
 
Öte yandan, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında bu yılın Temmuz
ayında yapılan 2 milyar 401 milyon ABD doları tutarındaki net alımla
birlikte Ocak-Temmuz 2010 döneminde yurtdışı yerleşik kişilerce toplam
6 milyar 939 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirildi.
 
Kaynağı belirsiz giriş-çıkışı gösteren Net Hata Noksan Kaleminde
Temmuz ayında 218 milyon dolar giriş oldu. Ocak-Temmuz döneminde de
531 milyon dolar çıkış oldu. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde ise 6
milyar 264 milyon dolar giriş gerçekleşmişti.