ARGUNEY SiTESi TURKiYE' s PORTAL
Dünya Saatleri
SiTE REHBERi
   
Astroloji
Ata Sözlerimiz
Bilgisayar Dünyası
Biliyormusunuz
Bitkiler
 
Cumhurbaşkanlarımız
Dini Konular
Download Program
Dünya Rekorları
Ekonomi
 
Faydalı Bilgiler
Fıkralar
Futbol Süper Lig
 
Genel Konular
Günün İçinden
Güzel Sözler
 
Hikayeler
Hava Durumu T.G
Hayvanlar Alemi
Hazır Mesajlar
 
Karışık Resimler
Komik Resimler
Komedi Mizah
Müzik Köşemiz
 
Oyunlar
Otomobil Dünyası
Önemli Linkler
 
Photo Shop Online
Rüya Yorumları
 
Sağlık Köşemiz
Slayt & PPS
Sinema -Tiyatro
Sözlük-Translate
Şiirler & Aşk'a Dair Sözler
Sahibinden Satılık
 
Teknoloji
Wallpaper
Video Klip
Yemek Tarifleri
 
GooGLe aRa
   

Web'te Türkçe

Günlük Burçlar
   Hava DuRuMu
   

Istanbul:
Antalya:
Izmir:
Ankara:
Van:
Edirne:

5 Günlük Haritalı Tahmin

ReKLaM
   
_______________
_______________
_______________
TLF: 05353370000
_______________
TLF: 05353370000
_______________
Yeni Yorumlar
   
Yazan: ARG, Konu:
Ayla
Özlü Sözler
   
Kimler Online
   

Online üyeler : - Hicbiri

Konuklar : 39

Arama Motorları : Arraycrawl Bot, oBot, oBot, oBot, oBot, oBot, oBot, oBot, oBot, oBot

Toplam ( 73 ) OnLine

ARGUNEY

 

 
 
  Esma-ül Hüsna-Hangi ismi ne kadar,niçin zikretmeliyiz? 
  Kategori: DiNi KONULAR

 

Allah-(66) ::Her türlü istek, tüm duaların kabul olması

Er-Rahmân-(298)::Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm-(258) :: Maddî ve manevî rızka nail olmak
El-Melik-(90) :: Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs-(170)::Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm-(131) :: Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
El-Mü'min-(137) :: Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin-(145)::İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz-(94)::Düşmanlara galip gelmek
El-Cebbâr-(206)::İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir-(662):: İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık-(731):: İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
El-Bâri-(214):: İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir-(336):: ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr-(1281)::Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr-(306):: Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb-(14) :sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek
Er-Rezzâk-(308):: Bol rızıklı bir ömür geçirmek
El-Fettâh-(489):: Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim-(150) ::İlim zenginliği için
El-Kâbid-(903)::Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Bâsit-(72)::Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
El-Hafid-(1481)::Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi'-(351)::İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz-(117)::Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil-(770):: Düşmanları zelil etmek
Es-Semi'-(180)::Duaların kabul olması
El-Basir-(302-112)::Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem-(68):: Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl-(104)::Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf-(129)::Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
El-Habîr-(812)::Hafıza ve idrakin genişlemesi
El-Halîm-(88)::Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm-(1020)::Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr-(1286)::Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
Eş-Şekûr-(526)::Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
El-Aliyy-(110):: Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
El-Kebîr-(232)::Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak
El-Hafîz-(998):: Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît-(550)::Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb-(80)::Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl-(73-5329)::Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm-(270)::Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb-(312)::Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb-(55-3025):duaların kabul olunması
El-Vâsi'-(137)::Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için
El-Hakîm-(78-6084)::İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd-(20-400)::İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd-(57-3249)::İzzet ve şerefin artması
El-Bâis-(573):: Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
Eş-Şehîd-(319)::Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hak-(108)::Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl-(66)::Allah'tan her türlü yardım görmek
El-Kavî-(116)::Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn-(500)::Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy-(46-2116)::Her işte Allah'ın yardımını istemek
El-Hamîd-(62-3844):: Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî-(148)::Zekânın kuvvetli olması
El-Mübdi-(57)::Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd-(124)::Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî-(68)::İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît-(490)::Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hay-(18-324)::Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm-(156)::Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid-(14-196):: Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid-(48)::Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
El-Vâhid/El-Ehad-(19-3669):: Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması
Es-Samed-(134)::Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir-(305):: İstediğini yapmaya güç yetirmek
El-Muktedir-(744)::Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim-(184)::Daima yükselmek
El-Muahhir-(847)::Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
El-Evvel-(37)::Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir-(801):: Ömrün uzun olması
Ez Zâhir-(1106)::Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Müteâlî-(551)::İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın-(62)::Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
El-Vâlî-(47)::Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr-(202)::Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb-(409):: Tövbelerin kabul olması
El-Müntekım-(630)::Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv-(156)::Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf -(287)::Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü'l-Mülk-(212)::Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1100):: İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit-(209):: Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi-(114)::Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganî-(1060) :: Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî-(1100):: Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni'-(161)::Kaza ve belalardan emin olmak
Ed-Dârr-(1001)::Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek
En-Nâfi' -(201):: Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En-Nûr-(256):: Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî -(20-400):: Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
El-Bedî' -(86) ::Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için
El-Bâkî -(113):: Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris -(707)::Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
Er-Reşîd- (514):: Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr- (298):: Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak
 

Sevdiklerinizle Paylaşın
 
  BeNZeR KoNuLaR iLGiNiZi ÇeKeBiLiR
 • Fatiha Süresi,,,,
 • KENZÜL ARŞ DUASI
 • Mevlid Kandili
 • KADİR GECESİ
 • Asalet ve Terbiye
 • 2013 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?
 • Eşinizin hatalarına göz yumun
 • DUA larımız hepimizle olsun...
 • MUTLULUĞUN SIRRI 40 AYETTE SAKLI
 • Ben Ona Aşık Oldum
 • Ebu Hureyre: Güneşin Kulluğundan Rahmanın Kulluğuna
 • Sabır
 • İzdivaç ve Mahremiyetleri
 • SEVMEK
 • İSLAM VE ÎMAN
 • Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş.
 • KUAFÖR SAHABİ: ÜMMÜ RÂLE (R. ANHÂ)
 • Şeytanın Arkadaşlığı
 • Cehennem Korkusu ve Sıcak Günde Oruç
 • ANNE hakkı
 • 2011 Ramazan ve Ramazan Bayramı ne zaman?
 • Anahtar Kelimeler olmak, olması, manevî, sahibi, rızık, Allah'ın, maddî, başarılı, kabul, etmek, tesirli, insanların, yardım, hastalıklardan, türlü, kazanmak, Maddî, derecelerin, kolay, tarafından

  Begendim (+) +3 Begenmedim (-)
  | | Yazan : ARG | Tarih : 20 Haziran 2010 | Yorumlar : (0) | Gösterim : ( 4023 )
  Anasayfa <<<< Önceki Konu <
  > Sonraki Konu >>>> Anasayfa
  Yorum Yok
    Bu konuya daha önce yorum yazılmamış, Fikrinizi ilk siz paylaşmak istermisiniz?
  Bilgi
    Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize ÜYE OLmanız Gerekmektedir.
  YÖNETiM PANELi
     
  İsim
  Şifre

   
  Yeni Yıla Kalan Zaman!

  Güncel Online
     


  Gazete Sayfaları
     
     
  «    Ocak 2022    »
  PtSaÇrPrCuCtPz
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
  Döviz Kurları
     

  Altın Fiyatları
     
  Yeni Konular
     
  » Xiaomi Mi 10 Pro
  » Corona Virüsü Nedir?
  » Güneşimi Kaybettim
  » Mevlana'dan
  » Black Panther
  » Elektrik faturaları azalacak
  » Kuzalan Tabiat Parkı
  » Burun estetiği
  » Japonya'da robotlar
  » Nokia 3310’un 4G desteklisi geliy ...
  Rastgele Konular
     

  » Yanlış Yazmışlar
  » Kalkules 1.9.5.24 Portable
  » Sağlık için yabani pirinç
  » Orbit Downloader 4.1.1.5 Portable
  » Kekli Baklava
  » Moses Mabhida WC 2010 Stadium , D ...
  » Kenan doğulu - aşkkolik yeni klip ...
  » STRES ATMA ZAMANI BİRAZDA GÜLELİM ...
  » Gönül Limanı
  » BEN HEP SENİ SEVECEGİMM


  Yazan: ARG

  En Çok Okunan Konular
     
  İstatistikler
     
  ARG
  Konular: 2769
  Yorumlar: 746
  fredy4518
  Konular: 2668
  Yorumlar: 0
  selen
  Konular: 2410
  Yorumlar: 239
  trip
  Konular: 1980
  Yorumlar: 160
  akgs
  Konular: 681
  Yorumlar: 237
  boncukvet
  Konular: 349
  Yorumlar: 236

  Makale İstatistikleri
   »   Son 1 Saat: 0
   »   Bugün: 0
   »   Bu Ay: 0
   »   Toplam Makale: 13037
   »   Yayınlanmayı Bekleyen: 0

  Üye İstatistikleri
   »   Bugün: 0
   »   Son 1 Saat: 0
   »   Bu Ay: 0
   »   Toplam Üye: 24841
   »   Yasaklı Üye: 1

  Yeni Üyemiz
   »  zonawm
  Arşiv
     

  A

  R

  Ş

  İ

  V

  Mart 2020 (2)
  Temmuz 2018 (2)
  Şubat 2018 (6)
  Ocak 2018 (1)
  Eylül 2017 (4)
  Ağustos 2017 (2)
  Anket
     

  Mükemmel
  Çok İyi
  Normal
  Beğenmedim
  Fikrim yok


   
   
   
  ,.-~*`*~-.-(_ Türkiye's portal | 2007 | design by arguney _)-,.-~*`*~-.
  Clicky Web Analytics